Atitktis

Mes, Squalio, rūpinamės klientų pasitenkinimu ir siekiame, kad sudarant sandorius būtų laikomasi norminių teisės aktų reikalavimų, bei geriausios praktikos. Štai kodėl klientų nuomonė mums yra tokia svarbi!

Jeigu turite kokių nors nusiskundimų, pastabų ar pasiūlymų susijusių su Squalio ar Squalio darbuotojų veiksmais, arba norite pranešti apie galimus pažeidimus (įskaitant galimus korumpuotus veiksmus), prašome kreiptis elektroniniu paštu, adresu: compliance@squalio.com.

Squalio peržiūrės Jūsų skundą per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo (maksimalus terminas). Jei per nustatytą terminą nebus įmanoma peržiūrėti Jūsų skundo, informuosime Jus apie termino pratęsimo priežastį ir nurodysime naują atsakymo pateikimo terminą.

Squalio užtikrina pranešėjo anonimiškumą ir apsaugą.