TIS2 pasiruošimo įvertinimas

Mes siūlome įvertinti Jūsų organizacijos pasiruošimą TIS2 direktyvai. Mūsų paslauga suteikia galimybę nustatyti didžiausias kibernetinės saugos rizikas Jūsų įmonėje.

Vertindami pasiruošimą direktyvai, mes naudojame Zero Trust modelį, ISO27001 standartą bei CIS kontrolės praktiką. Be to, mes vertiname ne tik atitikties parametrus, bet ir teikiame įžvalgas atkreipiant dėmesį į aktualiausias šiuolaikines tendencijas. Tad mūsų siūlomi sprendimai padės ne tik užtikrinti direktyvos atitiktį, bet ir sustiprinti Jūsų organizacijos kibernetinį saugumą.

Iššūkiai, su kuriais susiduria verslas

Turint ribotą biudžetą, reikia skirti prioritetą kibernetiniam saugumui

Esant ribotam biudžetui pagrindinį dėmesį reikėtų skirti didžiausių kibernetinės saugos grėsmių eliminavimui.

Nepakankami įgūdžiai

Jūsų organizacijoje nėra specialistų, turinčių pakankamus kibernetinės saugos įgūdžius bei patirtį, o skirtingi paslaugų tiekėjai siūlo tiek daug įvairių sprendimų, kad Jums sunku išsirinkti tinkamiausią Jūsų įmonei.

Potenciali grėsmė reputacijai

Direktyvos ir reikalavimų neatitikimas gali lemti ne tik finansinius nuostolius ir baudas, bet ir teisines problemas bei žalą Jūsų organizacijos reputacijai.

Mūsų sprendimas

Jūsų organizacijos IT ir kibernetinio saugumo valdymo procesų vertinimas susideda iš penkių elementų:

  • Tapatybių valdymas
  • Įrenginių valdymas
  • Aplinka ir tinklas
  • Verslo įrankiai
  • Duomenų valdymas

Mūsų standartinis paslaugos vykdymo procesas:

Mes įvertiname įrenginius ir technologines priemones, kurias naudojate, bei kaip jas naudojate, atsižvelgdami ir penkis anksčiau paminėtus vertinimo elementus.

Esame sukūrę patogų procesą, kuriame integruojami ISO 27001 kibernetinio saugumo valdymo standartas, CIS praktika ir Zero Trust modelis – ir, esant poreikiui, šis procesas gali būti išplėstas bei pritaikomas ir ateityje

Visi Jūsų esamo kibernetinio saugumo modeliai yra sugrupuojami ir palyginami su TIS2 reikalavimais siekiant nustatyti bei eliminuoti trūkumus.

Rezultatai ir privalumai Jūsų verslui

Mums atlikus pasiruošimo atitikčiai vertinimą, Jūsų organizacija ne tik atitiks pagrindinius direktyvos reikalavimus, bet ir bus geriau apsaugota nuo potencialių kibernetinio saugumo grėsmių.

Išsamus planas ir saugumo politika

  • Mes paruošime detalią audito ataskaitą, kurioje išanalizuosime esamas kibernetinio saugumo rizikas bei pateiksime rekomendacijas, kaip jas eliminuoti. Taip pat, paruošime veiksmų planą kaip pagerinti Jūsų organizacijos kibernetinį saugumą tam, kad pasiektumėte optimalų saugos lygį.
  • Jūsų organizacijos IT infrastruktūra įvertinta remiantis TIS2 direktyvos reikalavimais.
  • Mes paruošime Jūsų organizacijos pažeidžiamumo vertinimo ataskaitą bei galėsime pateikti rizikingiausių vietų rekonfigūracijas, sumodeliuotas iš įsilaužėlių perspektyvos.
  • Priklausomai nuo Jūsų įmonės dydžio ir reikalavimų, sukursime arba adaptuosime saugumo tvarkos aprašymus.