Squalio ülesandeks on sinu privaatsuse kaitsmine. Privaatsuspoliitika selgitab meie andmetöötluse põhimõtteid ja sinu valikuid isikuandmete kogumise ja kasutamise meetodite osas.

 

ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmete kaitsmise privaatsuspoliitika rajaneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.aprilli 2016 määrusel (EL) 2016/679 (hiljem tekstis Määrus).

 

MILLISEL EESMÄRGIL KOGUME, SALVESTAME JA TÖÖTLEME SINU ANDMEID?

Sinu andmeid kogutakse järgmistel põhjustel:

 • Süsteemile juurdepääsu isikustamine
 • Squaliole võimaluse andmine sinu päringutele vastamiseks ja sinule info andmiseks
 • Anonüümse statistika jaoks veebilehe kasutuse kohta
 • Teenuste osutamiseks
 • Sisselogimisel põhinevate teenuste uuendamiseks
 • Klienditoe pakkumiseks (võime koguda ka lisainfot, et uurida ja vastata sinu poolt klienditoele esitatud küsimustele).
 • Meie kliendi omaduste analüüsimiseks, et mõista paremini klientide ja turu vajadusi, arendada uusi tooteid ja teenuseid ning tegelda turundusega.

Kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Määruses kirjeldatud nõuetele.

Andmeid kogutakse üksnes ülal mainitud eesmärkidel ja seda teevad Squalio Group ettevõtted, nende töötajad ja lepingupartnerid, et parandada teenindust. Squalio Group ettevõtted on veebilehel https://squalio.com/et/contacts/ loetletud ettevõtted. Ettevõtete nimekiri võib aegajalt muutuda ja Squalio Group avaldab muudatused eelnevalt esitatud lingil.

 

KES VASTUTAB SINU ANDMETE TÖÖTLEMISE EEST?

Kontroller on vastutav andmete töötlemise eest sinu riigis vastavas Squalio group firmas. Firmade nimekiri on avaldatud veebilehel https://squalio.com/et/contacts/. Riikides, mida nimekirjas ei ole, on isikuandmete töötlemise eest vastutav kontroller Squalio Group LLC (Läti). Küsimuste tekkimisel isikuandmete töötlemise kohta võid saata meile kirja e-posti aadressil: dpo@squalio.com.

Squalio Group töötajad, kellel on juurdepääs isikustatud informatsioonile, peavad täitma privaatsuspoliitikast tulenevaid andmekaitse nõudeid, nad ei tohi näiteks kasutada informatsiooni ühelgi muul otstarbel, kui kliendile teenuste osutamiseks.

Andmetele pääsevad ligi ainult määratud ja volitatud Squalio Group töötajad, kasutades selleks eraldi süsteemides kasutajatunnust ja isiklikku salasõna.

Töötleja on vastutav andmete töötlemise eest:

 • Squalio Group firma kaupade tarnimiseks või teenuste osutamiseks – vastav Squalio Group firma, mis tarnib kaupu või osutab teenuseid.
 • Juriidiliseks nõustamiseks, kui oled seda taotlenud – usaldusväärsed õigusbürood või advokaadid, kellelt me palume nõustamist.
 • Turunduslikel eesmärkidel – usaldusväärsed firmad, kellega oleme sõlminud lepingud, pakuvad turundusteenuseid.

 

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME?
 • Saada kiri, Kontaktid – töökoha e-posti aadress, firma nimi, firma esindaja nimi.
 • Uudiskirja tellimine – e-posti aadress.
 • Registreeru Seminarile – töökoha e-posti aadress, firma nimi, firma telefoninumber, firma esindaja nimi.
 • Töökohale kandideerimiseks – e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja kogu CVs sisalduv informatsioon.
 • GDPR vastavus – firma nimi, firma e-posti aadress, firma telefoninumber, firma esindaja nimi.
 • Küsi pakkumis – firma nimi, firma e-posti aadress, firma telefoninumber, firma esindaja nimi.

 

KUI KAUA ME ANDMEID SÄILITAME?

Säilitame isikuandmeid, kliendi- ja firmaandmeid nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Toodete, teenuste või informatsiooni toimetamiseks, mida sina või sinu firma on soovinud.
 • Sinuga suhtlemiseks sinu esitatud päringu alusel.
 • Sinu valikute ja õiguste teostamise tagamiseks vastavalt privaatsuspoliitikale.

 

KUIDAS PÄÄSED OMA ANDMETELE LIGI, ET KONTROLLIDA NENDE ÕIGSUST JA TEHA VAJALIKKE PARANDUSI?

Sul on alati õigus nõuda koopiaid oma isikuandmetest, kontrollida salvestatud informatsiooni õigsust ja/või korrigeerida või uuendada andmeid. Sul on õigus paluda oma isikuandmete täielikku kustutamist, kui sul ei ole ühtki pooleli olevat päringut.

Teeme äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et tagada sulle juurdepääs isikuandmetele, mida säilitame, 30 päeva jooksul alates vastava nõude esitamisest.

Võid igal ajal loobuda meie postitustest, saates vastava teate dpo@squalio.com või kasutades selleks kirjavahetuses leiduvat linki.

Sinu privaatsuse kaitseks ja turvalisuse tagamiseks rakendame mõistlikke meetmeid sinu isiku tuvastamiseks enne küsitud teabe andmist isikuandmete kohta.

 

KUHU PÖÖRDUDA KÜSIMUSTE JA KAEBUSTE KORRAL?

Kui soovid juurdepääsu oma isikuandmetele, nende kustutamist (teatud juhtudel) või korrigeerimist, palume pöörduda:

Andmete töötlemise eest vastutava kontrolleri poole: dpo@squalio.com.

Kaebuste või konflikti korral palume pöörduda Squalio Group andmekaitsespetsialisti poole (e-post: dpo@squalio.com).

Kui esitad privaatsusega seotud kaebuse, vajame sinu nime ja/või firma nime, kaebusega seotud isiku nime, e-posti aadressi ja asukohariiki ning infot kaebuse sisu kohta. Kasutame informatsiooni kaebuse asjaolude uurimiseks ja vastuse saatmiseks, kui kaebus on läbi vaadatud.

 

KÜPSISTE POLIITIKA

“Küpsised” on väikesed infokillud, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab serveril koguda brauserist infot, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti sisestama. Küpsiste kohta leiad rohkem infot www.cookiecentral.com.

 

KUIDAS ME KÜPSISEID KASUTAME?

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (partnerid):

 • Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks.
 • Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu värvide kontrastid või kirja suurus.
 • Märke tegemiseks, kui oled juba hüpikaknale vastanud (nii ei esita me küsimust uuesti).
 • Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel.
 • Anonüümse statistika kogumiseks, kuidas ja milliseid videoid oled külastanud.
 • Reklaami saatmiseks, mis on sinule kõige sobivam ja vastab parimal viisil sinu vajadustele. Küpsised on vajalikud ka selleks, et piirata reklaami nägemise aega ning mõõta reklaamikampaania tõhusust.
 • Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.
 • Analüüsida, milliseid lehekülgi külastad ja milliseid kliendi privaatsuse tööriistu kasutad.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

 

PRIVAATSED ANDMED JA EDASTAMINE

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

 

KUIDAS HALLATA KÜPSISEID?

Võid hallata ja/või kustutada küpsiseid, nagu soovid. Võid kustutada või blokeerida kõik küpsised, mis on juba sinu arvutis, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil ning sul tuleb iga kord veebilehte külastades mõned eelistused käsitsi valida.

Võid lubata või keelata veebilehel olevad küpsised, tehes ühe järgnevatest valikutest: Nõustun selle veebilehe kõikide küpsistegaOlen teadlik, et see veebileht soovib kasutada küpsiseid, kuid ma ei nõustu küpsistega, mis koguvad infot sellest suuremas ulatuses (*).

Teeme koostööd kolmandate isikutega, et jälgida sinu tegevust veebilehel ja parandada meie turundust ning pakkuda sulle reklaami sinu külastuse põhjal. Kui sa ei soovi, et sinu kohta informatsiooni kogutakse ja seda turunduslikel eesmärkidel kasutatakse, võid selle välja lülitada, valides Olen teadlik, et see veebileht soovib kasutada küpsiseid, kuid ma ei nõustu küpsistega, mis koguvad infot sellest suuremas ulatuses (*).

*Keelata on võimalik ainult püsiküpsised, mis ei ole vältimatult vajalikud.

 

KUIDAS JAGAME SINU ISIKUANDMEID?

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.