14.12.2017

Kuidas GDPR kohaldub mobiiltelefonis olevale telefoniraamatule?

 

Kui telefon on tööandja omand ja tööandja on sisekorraeeskirjades ette näinud, et andmed säilitatakse telefonis (ja ta on töötanud välja vastava turvalise säilitamissüsteemi), siis GDPR kohaldub ka telefoniraamatule. Samuti tuleb meeles pidada, et tööalaseid kontakte ja muid andmeid tohib säilitada isiklikus telefonis vaid juhul, kui tööandjaga on selles eelnevalt kokku lepitud.

Füüsilise isiku telefoniraamatu puhul kehtib isikliku või koduse tegevuse erand, ehk kui andmeid töödeldakse üksnes isiklikul otstarbel.