16.04.2018

KUIDAS DOKUMENTEERIDA TÖÖTAJATE LIGIPÄÄSU ANDMETELE?

 

Seadus ei anna kindlaid juhiseid selle kohta, kuidas tööandja peab tagama seda, et töötajad ei töötleks andmeid seadusvastaselt. Antud juhul tööandja peab andma kirjalikud juhised, mis keelavad andmetöötlust, ning paluma töötajaid neid allkirjastama. Sa saad ka regulaarselt kontrollida ettevõttes kasutatavaid andmebaase, et need ei sisaldaks seadusvastaselt säilitatud andmeid. Kõikidel ettevõttetel, kes töötlevad isikuandmeid, peavad olema sisemised juhised turvaliseks isikuandmete töötlemiseks, kus on sätestatud, milliseid isikukandmetega seotud tegevusi on töötajad lubatud teostama. Ettevõttel peab olema võimalik teha kindlaks, millised töötajad ja millal on pääsenud ligi isikuandmetele ning mida nad on nende andmetega teinud.