12.04.2018

KUIDAS SAADA KLIENDI NÕUSOLEK TEMA ANDMETE KASUTAMISEKS UUDISKIRJADE SAATMISEKS?

 

Et kasutada isiku e-posti aadressi uudiskirja saatmiseks, isik peab andma oma kirjaliku nõusoleku, mida saab anda kas paberkandjal või elektrooniliselt nt klikkides kodulehel olevale nupule või kinnitades nõusolekut e-kirjaga. On oluline, et enne nõusoleku andmist on isikul antud kogu seadusega nõutud teave, mis puudutab andmetöötlust.

Selline informatsioon hõlmab:
 • Isikuandmeid töötleva ettevõtte nimetust ja kontaktinformatsiooni.
 • Isikuandmete töötlemise eesmärki (märkides kõik ettevõtted, mis koostavad uudiskirja).
 • Isikuandmete töötlemise seaduslikku alust (töötlemine toimub vaid isiku poolt antud nõusoleku alusel).
 • Andmekaitse spetsialisti kontaktinformatsiooni (kui spetsialist on palgatud).
 • Isikuid ja ettevõtteid, kellele antakse üle kogutud isikuandmed.
 • Teavet selle kohta, kas isikuandmed edastatakse kolmandatele isikutele või rahvusvahelisele organisatsioonile, ning teave sellest, kas on olemas Komisjoni otsus andmekaitse sobivuse kohta.
 • Isikuandmete säilitamise kestust – kui seda ei ole võimalik kindlaks määrata, siis kriteeriumid, mille alusel säilitamise kestust määratakse.
 • Teavet selle kohta, et isikul on õigus nõuda ligipääsu oma andmetele, nende kustutamist või andmete töötlemise piiramist, samuti neil on õigus öelda ära andmete töötlemisest ja andmete üleandmisest.
 • Teavet selle kohta, et isikul on igal ajal õigus loobuda oma nõusolekust.
 • Õigust esitada kaebus järelevalvet teostavale institutsioonile.
 • Teavet selle kohta, kas andmesubjektil on kohustus esitada oma isikuandmeid ja millised tagajärjed võivad andmete esitamata jätmisel olla (kui andmetöötluse ainus eesmärk on uudiskirja saatmine, siis isik ei ole kohustatud esitama oma isikuandmeid ning ainus tagajärg saab olla uudiskirja mitte saamine).