22.03.2018

Kelle jaoks on GDPR kasulik?

 

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) näeb ette olulisi muudatusi kehtivas isikuandmete kaitse seaduses eesmärgiga kõrgendada isikuandmete kaitse taset ja anda andmesubjektile õigus ja kohustus kontrollida oma andmete üleandmist töötlemiseks. Arvestades seda, et praegu sisaldab iga osutatud teenus andmete töötlemist, siis füüsiliste isikute andmete kasutamine on muutunud kontrollimatuks, ohustades nii andmesubjekti kui ka andmeid töötlevat ettevõtet. Tänu reeglitele, mis hakkavad reguleerima olulisi andmetöötluse tingimusi, saavutatakse parem isikuandmete kaitse, suurendades andmesubjekti usaldust, kui ta esitab oma andmed töötlemiseks.