14.12.2017

Kuidas aru saada, kas on vajalik andmekaitse spetsialist?

 

GDPR sätestab, et andmekaitse spetsialist on vajalik, kui:

  • isikuandmeid töötleb avaliku sektori asutus või organ;
  • vastutava töötleja või volitatud töötleja põhitegevuse moodustavad isikuandmete töötlemise toimingud, mille laad, ulatus ja/või eesmärk tingivad ulatusliku andmesubjektide korrapärase ja süstemaatilise jälgimise;
  • andmetöötleja põhitegevuseks on andmete eriliikide ulatuslik töötlemine ning nendele ei kohaldu artikli 9 lõikes 2 toodud erandid või süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmete ulatuslik töötlemine.