04.04.2018

Kas on vajalik andmekaitse spetsialist reklaamide tegemiseks Adwords rakendusega?

 

Andmekaitse spetsialist on vajalik juhul, kui vastutava töötleja või volitatud töötleja põhitegevuse moodustavad isikuandmete töötlemise toimingud, mille laad, ulatus ja/või eesmärk tingivad ulatusliku andmesubjektide korrapärase ja süstemaatilise jälgimise, kuid mitte kõikidel juhtudel, kui ettevõte teostab reklaamtööd. Vajadus andmekaitse spetsialisti järele sõltub kogutud isikuandmete liigist ja kogusest ning sellest, kas töötlemine on ettevõtte peamine tegevus ja kas seda tehakse ulatuslikult. Igal juhul on soovitav dokumenteerida põhjendused otsusele määrata (või mitte) andmekaitse spetsialist.