05.01.2018

Kas peale Andmekaitse inspektsiooni koolituse läbimist antakse sertifikaat?

 

Eestis Andmekaitse Inspektsioon ise andmekaitsespetsialistidele koolitusi ei korralda. Vastavat täiendkoolitust pakuvad aga mitmed kõrgkoolid, kes on oma õppekava koostamisel Andmekaitse Inspektsiooniga konsulteerinud. Soovi korral väljastab Andmekaitse Inspektsioon andmekaitsespetsialistile sertifikaadi.

Koolid:

TTÜ – Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist

Tallinna Majanduskool – Andmekaitsespetsialist

Tallinna Ülikool – Andmekaitsespetsialisti pädevus

Tartu Ülikool – Andmekaitsespetsialisti täienduskoolitus

Üldmääruse Artikkel 37 lõike 5 kohaselt peab andmekaitsespetsialist omama ekspertteadmisi andmekaitsealase õiguse ja tava vallas ning suutma täita Artiklis 39 toodud ülesandeid.