Teadmatuses olev kasutaja on täna suurim turvarisk

Väga tihti külastavad koolitamata kasutajad ebaturvalisi veebisaite, hoiavad oma kasutajatunnuseid ja salasõnu lihtsasti kättesaadavates kohtades ning satuvad erinevatesse sotsiaalmeedias levivatesse lõksudesse. Kõik see annab häkkeritele juurdepääsu teie ettevõtte kõige väärtuslikumale varale – andmetele.

On tõestatud, et parim viis oma andmete ja IT-infrastruktuuri kaitseks selliste stsenaariumite eest on efektiivne turvapoliitika koos treenitud kasutajatega. Kui seda ka rakendatakse, tagab see ettevõttele kindluse, et kasutajad praktiseerivad ja austavad IT-trvalisust.

Koolituse sisu

Koolituse sisu on välja arendatud koos Cyber Security Academy ning on soovituslik kõikidele töötajatele, ka IT personalile, juhtidele, personaliosakonnale, andmekaitseinspektoritele ning teistele osakondadele.

  • Mõista turvariske
  • Ohutu käitumine
  • Märka turvariske ja reageeri vastavalt
  • Kasuta Wifit ja mobiilset andmesidet turvaliselt
  • Saavuta vastavus GDPR regulatsiooniga

SERTIFIKAAT

Peale koolitust väljastatakse kõikidele osalejatele sertifikaat, mis kinnitab koolituse läbimist.

ELULISED NÄITED

Kõik teemad seletatakse lahti, kasutades reaalseid näiteid, mis on töötajate jaoks oluliseks aspektiks saamaks praktilise kogemuse erinevate rünnakute tuvastamiseks.

PCI DSS JA ISO STANDARDID

Koolitus on üles ehitatud PCI DSS ja ISO standarditel.

KÜSI PAKKUMIST OMA ETTEVÕTTELE