09.08.2022

4 PATARIMAI, KAIP UŽTIKRINTI TEISINGĄ BDAR TAIKYMĄ

Kaip užtikrinti, kad BDAR taikymas Jūsų organizacijoje atliekamas ne tik teisingai, bet ir efektyviai?

Vienas iš pagrindinių BDAR objektų yra asmuo ir jo asmens duomenų saugumas. Remiantis BDAR organizacijos ir įmonės laikomos atsakingomis už jų renkamus, saugomus bei kitaip tvarkomus asmens duomenis; bet kuris asmens duomenų veiksmas turi turėti tikslą ir teisėtą pagrindą. Teisiškai pagrįstas duomenų tvarkymas yra itin svarbus – vis dėlto, vien to nepakanka: organizacijos turi užtikrinti, kad jie tvarkomi teisingai.

 

DARBUOTOJŲ EDUKACIJA

Itin svarbu, kad organizacijoje visi darbuotojai būtų supažindinti su įmonės taisyklėmis, duomenų tvarkymo standartais ir kaip tinkamai elgtis su asmens duomenimis kasdieninėje veikloje. Nepamirškite – dažniausiai duomenys nuteka dėl to, kad darbuotojams trūksta žinių ir interpretuoja BDAR taisykles savo nuožiūra – o tai lemia pažeidimus, net jei jie ir padaryti neturint jokių piktų intencijų.

 

YPATINGAS DĖMESYS RINKODARAI

Kiekvienam verslui svarbu informuoti esamus ir potencialius klientus apie naujus produktus bei paslaugas – ir tam dažniausiai pasitelkiamos reklaminės kampanijos. Vis dėlto, svarbu žinoti, kad rinkodaros veiksmai turėtų būti planuojami laikantis taisyklių, tad darbuotojai, prieš telefonu ar elektroniniu laišku informuodami klientus apie įmonės naujienas bei pasiūlymus ar vykdydami kokybės apklausas, turėtų būti tikri, kad klientas iš tiesų yra išreiškęs sutikimą tokią informaciją gauti.

 

Žinokite, kas vyksta jūsų įmonės viduje

Daugelis įmonių į BDAR žiūri labai formaliai – vis dar gajus požiūris, kad tai – tiesiog taisyklių rinkinys, saugiai gulintis dokumentų krūvoje. Tačiau dar ne visos organizacijos supranta, kad šios taisyklės – itin reikšmingas dokumentas, galintis padėti apsaugoti įmonės tvarkomus duomenis, tad turėtų būti ne tik naudojamas, bet ir peržiūrimas bent kartą per pusmetį – tam, kad atitiktų dabartinės tendencijas bei įmonės veiklą. Taip pat svarbu, kad įmonės darbuotojai būtų supažindinti su šiomis taisyklėmis ir suprastų jų svarbą bei kuriamą naudą.

 

REGULIARŪS RIZIKOS VERTINIMAI IR AUDITAI

Skamba kaip nereikalingas papildomas darbas? Pakeiskite nuomonę – reguliarūs rizikos vertinimai bei auditai leis įvertinti bei panaikinti galimas rizikas bei padės siekiant pilnos BDAR atitikties. Tad nepaisant to, kad auditai atima laiko, jie taip pat leidžia atnaujinti duomenis, skatina darbuotojų sąmoningumą ir suvokimą, kodėl duomenų apsauga yra svarbi ir reikšminga, bei padeda tinkamai įvertinti duomenų apsaugos lygį. Efektyviausias būdas – auditus patikėti nepriklausomiems partneriams, kurie ne tik įvertins riziką, bet ir pasiūlys veiksmų planą.