02.03.2018

Kiek vidutiniškai kainuoja duomenų apsaugos specialisto paslaugos?

 

Duomenų apsaugos specialisto paslaugų kaina nėra nurodyta jokiuose norminiuose aktuose. Taip pat, nėra jokios vidutinės rinkos kainos. Kiekvienas duomenų apsaugos specialistas nustato savo kainą, atsižvelgiant į darbo ir atsakomybės dydį.

Koks yra skirtumas tarp duomenų apsaugos specialisto samdymo pilnam darbo etatui ir tokios paslaugos užsakymo iš įmonės ar asmens?

Samdant darbuotoją, reikalinga sudaryti darbo sutartį. Informacija reikalinga sutarčiai sudaryti, yra visi duomenys, be kurių sutartis negaliotų, pvz.: vardas, pavardė, asmens kodas, asmeninė banko sąskaita ir t.t.

Asmuo neprivalo sutikti su tokių duomenų apdorojimu, nes apdorojimas atsiranda remiantis būtinybe. Šiuo konkrečiu atveju įmonė yra duomenų valdytojas.

Kai duomenys yra perduodami kitai įmonei ar asmeniui (užsakoma paslauga), įmonė tampa duomenų tvarkytoju. Duomenų valdytojas turi nustatyti poreikį perduoti tokius duomenis. Kitas svarbus momentas: duomenų valdytojas turi užtikrinti, kad išrinktas duomenų tvarkytojas laikysis reglamento nuostatų ir, kad duomenų apdorojimas bus atliekamas saugiai. Taigi, svarbi sąlyga perduodant tokius duomenis tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo yra rašytinė sutartis.